Rapporter / BYG-ERFA

RAPPORTER

Analyser til det ny grønlandske bygningsreglement        
(2002)
BYG-DTU Hent pdf (0,8 MB)

Analyser til det ny grønlandske bygningsreglement        
(2012-13)
BYG-DTU Hent pdf (1,0 MB)

Byggeriets effektivisering (2002)
IAPP's udvalg vedr. Forsøgsbyggeri Hent pdf (0,2 MB)

Byggeportal, fase 1 (2003)
IAPP's udvalg vedr. Forsøgsbyggeri Hent pdf (1,8 MB)

Byggeportal, fase 2 (2004)
IAPP's udvalg vedr. Forsøgsbyggeri Hent pdf (2,6 MB)

Studenterrapport - Tilgængelighed af data (2002)
ARTEK Hent pdf (0,5 MB)


Statens Byggeforskningsinstituttets udgivelser

Udgivelser som vedrører Grønland

 

SBi 2013:13 Hjemløshed i Grønland
(Kan hentes frit)

SBi 2013:34 Lydisolation i nyt boligbyggeri i Grønland
(Kan hentes frit)

 

SBi-anvisning 213 Bygningers energibehov
I beregningsprogrammet kan man vælge vejrdata for
Grønland (Kan købes)


   BYG-ERFA

Her får du mulighed for at få del i nogle af de erfaringer, der
er gjort rundt omkring i Grønland. Udgangspunktet er disse
erfaringer brugernes egne erfaringer, som de har lyst til at
dele. Byginfo tager forbehold for indholdet ikke er gennem-
gået af nogen byggesagkyndig. Ansvaret for indholdet står
afsenderselv for.

Grønlands Byggevæsen:
Behovsanalyse for renovering - 1990
Hent pdf (1,7 MB)

Grønlands Byggevæsen:
Behovsanalyse for renovering - 1990, fase 2
Hent pdf (2,2 MB)

Grønlands Byggevæsen:
Behovsanalyse for renovering - 1990.
Eksempler på skader Hent pdf (4,4 MB)

GTO:
Belton vinduer i Jakobshavn og Godthåb
Hent pdf (0,7 MB)

Grønlands Byggevæsen:
Bygningsbeskrivelse B140, Aasiaat
Hent pdf (0,9 MB)

Grønlands Byggevæsen:
Bygningsgruppernes tilstand
Hent pdf (1,6 MB)

Qaqortoq Kommune:
Tilstandsregistrering og vedligeholdelse af
etageboliger 
Hent pdf (1,9 MB)

Nuna-Tek:
Tilstandsbeskrivelse af etageboliger
Hent pdf (1,1 MB)