Love

Byggeloven
               Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri. Klik her

Byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje
Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. Klik her

Bygningsreglement 2006 (BR06)
Udfærdiget i medfør af § 21 i Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning som ændret ved Landstingsforordning nr. 1 af 18. juni 1987. Hent pdf (0.77 Mb)

Grønlands Bygningsreglement 1982 (GBR82)  HISTORISK Hent pdf (7.7 Mb)

Elmateriel og stærkstrømsanlæg
Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Klik her

Fortidsminder
Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Klik her

Støtte til personer med handicap
               Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap. Klik her

Miljøbeskyttelsesloven
               Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. Klik her

Planloven
               Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Klik her

Redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger
Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger. Klik her

                Ændret af: Inatsisartutlov nr. 14 af 3. december 2012 om ændring af Inatsisartutlov om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger (Hjemtagelse af kompetencen til at planlægge for krig og truende udsigt til krig). Klik her

Tilbudsloven
Denne lov finder anvendelse for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering af bygge- og anlægsarbejder og for tildeling af ordren. 
Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Klik her