Forskrifter

Betonkonstruktioner 

               Forskrift for betonkonstruktioner (1996) Hent pdf (3,0 MB)

Bygningers varmetab
                
Forskrifter for beregning af bygningers varmetab (1995) Hent pdf (0,2 MB)

                Boligventilation: Information og baggrunden for bygningsreglementets krav til boligventilation (1996)
                Hent pdf (0,4 MB)

Forskrifter 
               Oversigt over forskrifter udfærdiget i medfør af Grønlands Bygningsreglement 1982 (1982) 
               Hent pdf
 (0,2 MB) 

Last på konstruktioner 
               
Forskrifter for last på konstruktioner (1995) Hent pdf (0,5 MB)

               Snelast på tage: Eksempler på snelast på forskellige tagkonstruktioner i Grønland. Hent pdf (0,7 MB)

               Vindlast på bygninger: Redegørelse om baggrunden for fastsættelse af vindhastighed og hastighedstryk i ”Forskrifter
               for last på konstruktioner” Hent pdf (0,6 MB) 

Oliefyringsanlæg 
               Foreløbige forskrifter for oliefyringsanlæg (1972) Hent pdf (0,9 MB) 

Stålkonstruktioner 
                
Forskrifter for stålkonstruktioner (1995) Hent pdf (0,1 MB)

Termisk isolering af tekniske installationer 
                
Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer (1995) Hent pdf (0,2 MB) 

Trækonstruktioner 
                
Forskrifter for trækonstruktioner (1995) Hent pdf (0,5 MB)

TEKNISKE FORSKRIFTER

Brandfarlige væsker 
                
Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker (1987) Hent pdf (2,1 MB)
                Sikkerhedsinstruks. Udførelse af udbygnings- og reparationsarbejder på tankanlæg (1989) Hent pdf (1,5 MB)