Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet i Grønland

Arbejdstilsynet er myndigheden på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information. Læs mere om Arbejdstilsynet.

Klik her (eksternt link) for at se regler, bekendtgørelser, vejledninger og forskrifter.