Bekendtgørelser

Brandfarlige væsker
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker. Klik her
Dens hovedlov er Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger Klik her

Eksplosive stoffer
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer. Klik her
Dens hovedlov er Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger. Klik her

 

Klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand. Klik her
Dens hovedlov er Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. Klik her

Skorstensrensning 
Bekendgørelse om skorstensrensning m.m. i Grønland. Hent pdf (0,20 Mb)
I medfør af § 21 i Brandlov for Grønland, lov nr. 513 af 21. december 1979, fastsættes herved følgende regler for skorstensrensning m.m.

Teknisk økonomisk vurdering af udlejningsboliger

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 9. oktober 2008 om teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger. Klik her

Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 1996 om fastsættelse af regler for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande. Klik her
Dens hovedlov er Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Klik her