Cirkulærer

Cirkulære om bygningsregistrering af GTO, 1984
                Hent pdf (0,3 Mb)

Vejledning om tildeling af B-numre, Asiaq 1996
                Hent pdf (0,3 Mb)

Vejledning om tildeling af B-numre - Tillæg, Asiaq 2008
                Hent pdf (0,2 Mb)

Cirkulære om vedligeholdelse af Grønlands Hjemmestyres bygninger 
                Hent pdf (0,1 Mb)

Tillæg til cirkulære om vedligeholdelse af Grønlands Hjemmestyres bygninger 
                Hent pdf
 (0,1 Mb)

Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om udbud af bygge- og anlægsarbejder 
Dette cirkulære gælder for hjemmestyrets bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. I leveranceforhold er Aarbejdet@ i dette cirkulære at forstå som leverancen (og entreprenøren at forstå som sælgeren). Hent pdf (0,1 Mb)

Vejledning til udbud af bygge- og anlægsarbejder 
Vejledning til Hjemmestyrets cirkullære af 1. oktober 2000 om udbud af bygge- og anlægsarbejder. 
Formålet med cirkulæret er at sikre konkurrencen ved udbud af hjemmestyrets bygge- og anlægsarbejder og andre bygge- og anlægsarbejder, der udføres med støtte fra hjemmestyret. Hent pdf (0,2 Mb)