Saqqummersitat

Tikilluarit

Radon

Inatsisit

> Innersuusutit

Saqqummersitat
          - Nalunaarusiat / BYG-ERFA
          - Seminar / Kursus
          -
B&A-Konference 2014

Imaannut takussutissat

Byginfo

Seminar / Kursus
SEMINAR   KURSUS

 ILLULIORTARNEQ PILLUGU SEMINARI 2003
(SEMINAR OM BYGGERI 2003)

Illussanik sanaartornermi misilittakkanik katersineq paa-
sissutissiinerlu, ulloq 4. septembari 2003, Nuuk.

SAQQUMMERSITAT KISIMI QALLUNAATUUJUPPUT

Seminarimi aallaqqaasiineq (Seminar indledning)
Indledning Uani aaguk (0,1 MB)
Forsøgsbyggeri Sept. 2002 Uani aaguk (0,2 MB)

Oqartussat illuliortitsisutut
(Staten som bygherre - Initiativer for at forbedre 
produktivitet og kvalitet) Uani aaguk (0,1 MB)

Neqerooruteqartitsinermi najoqqutassat atuisunullu 
paasissutissiineq/akinik database
 
(Udbudsmaterialets kvalitet og brugerinformation/pris-
database) Uani aaguk (0,1 MB)

Neqerooruteqartitsinermi najoqqutassat pittaasusaat
 - Nalunaarusiaq

(Udbudsmateriales kvalitet i Grønland – Rapport)
Uani aaguk (0,2 MB)

Sanaartornerup iluani misilitakkanik katersineq paasis-
sutissiinerlu

(Opsamling og formidling af byggetekniske erfaringer)
Fonden BYG-ERFA Uani aaguk (0,1 MB)

Sanaartornerup iluani nalilersuisarfik
(Byggeriets evalueringscenter) Uani aaguk (0,1 MB)

Nittartagaq Byginfo - takutitsineq 
(Byginfo portal – gennemgang) Uani aaguk (0,1 MB)

Kalaallit Nunaanni sanaartornermi naammassisaqarlu-
arsinnaanermut database

(Grønlandsk produktivitetsdatabase) Uani aaguk (0,5 MB)

Paasissutissat kisitsisinngorlugit (Nøgletal)
Det komplette system 28 nøgletal Uani aaguk (0,1 MB)

Illuliortitsisartut isaanit suleqatissarsiortarneq
(Partnering set fra bygherrens synspunkt) 
Uani aaguk (0,1 MB)

Sanaartugassanik suliassinneqartartut isaanit suleqa-
tissarsiortarneq

(Partnering set fra entreprenørens synsvinkel)
Uani aaguk (1,0 MB)

Eqikkaaneq aamma inerniliineq
(Resumé og konklusioner)
Opfølgningsrapport Uani aaguk (0,2 MB) 

   

 

INNARLUUTILINNUT AQQUTISSAT – NUUMMI KURSUS
SAQQUMMERSITAT KISIMI QALLUNAATUUJUPPUT

Innarluutilinnut inissianik sanaartorneq
(Tilgængelighed i byggeriet) (13. april 2011)
Saqqummersitat Uani aaguk (4,6 MB)

Innarluutilinnut inissianik sanaartorneq
(Tilgængelighed i byggeriet) (13. april 2011)
Misiligaanermi assit Uani aaguk (3,2 MB)

Innarluutilinnut inissianik sanaartorneq
(Tilgængelighed i byggeriet) (14. april 2011)
Saqqummersitat Uani aaguk (4,6 MB)

Innarluutilinnut inissianik sanaartorneq
(Tilgængelighed i byggeriet) (14. april 2011)
Misiligaanermi assit Uani aaguk (3,2 MB)